UVEDBA

Cilj uvedbe 3K Document Cycle je aplikacijo prilagoditi potrebam naročnika tako, da je uvedena vsebina skladna z dejanskim načinom dela, uporabnikom pa aplikacija olajša izvajanje nalog in omogoča prihranek pri času. Z uvedbo se ukvarjamo že od leta 2005. Z leti pridobljene izkušnje uspešno uporabljamo pri novih projektih, proces uvedbe pa nenehno izboljšujemo.

 

Tipično je proces uvedbe sestavljen iz naslednjih korakov:

  1. Sestanek z naročnikom. Na začetku procesa opredelimo katere vsebine želimo digitalizirati in kakšni so končni cilji uvedbe.
  2. Skupno oblikovanje vsebine. Če je vsebina poslovnega procesa že znana, jo skupaj z naročnikom pregledamo, se prepričamo, da proces res razumemo in določimo še ostale dejavnike potrebne za uspešno uvedbo. Če poslovni proces ni popisan ali bi ga bilo treba pred uvedbo optimizirati, vam bodo v tem delu pomagali naši zunanji sodelavci.
  3. Priprava ponudbe. Ponudbo pripravimo v naročniku razumljivemu jeziku, v katerem ne boste našli IT besedišča. S ponudbo se obvezujemo, da bomo vključene vsebine uvedli za opredeljeno ceno brez povečanja stroškov v fazi uvedbe.
  4. Načrt izvedbe. Na začetku izvedbe glede na obseg in vsebino uvedbe pripravimo načrt. Pri obsežnejših projektih predlagamo uvedbo po fazah. Skupaj z naročnikom določimo skupino ključnih uporabnikov.
  5. Izvedba. Ves čas izvedbe je ključnim uporabnikom na voljo testno okolje. Namen testnega okolja je, da so ključni uporabniki do podrobnosti seznanjeni z vsebino že pred začetkom produkcijske uporabe.
  6. Produkcijska uporaba. Po potrditvi vsebine s strani ključnih uporabnikov na testnem sistemu se vsebina prenese v produkcijsko uporabo. S sklenjeno vzdrževalno pogodbo naročniku zagotavljamo brezplačno odpravo vseh napak.