Urejeni poslovni procesi

Danes podjetja delujejo v konkurenčnem in zelo kompleksnem poslovnem okolju, v katerem ni vprašanje ali naj dokumentirajo in upravljajo svoje poslovne procese, temveč je to absolutno nujno. Osnovni namen spremljanja procesa je omogočiti dosledno, enostavno in učinkovito izvajanje ponavljajočih se nalog, pri čemer se morebitne težave zabeležijo in v prihodnje preprečijo z izboljšavami procesa. Zato je treba vse naloge, ki se izvajajo več kot enkrat, dokumentirati kot proces. Podjetja morajo poskrbeti, da udeleženi sodelavci poznajo poslovne procese, razumejo njihov pomen in da jih pri delu tudi dejansko upoštevajo. Digitalizacija sama po sebi seveda ne zagotavlja učinkovitih poslovnih procesov, če pa so le ti dobro zastavljeni, bistveno vpliva na njihovo učinkovito izvajanje.

 

Prednosti urejenih poslovnih procesov:

  • zaposlenim bo vedno na voljo ažuren seznam njihovih opravil,
  • zaposleni vedo kaj naj počno in kako naj to storijo,
  • možnost človeških napak je bistveno zmanjšana oziroma v celoti odpravljena,
  • povečala se bo odgovornost zaposlenih,
  • preprosto boste spremljali stanje nalog v izvajanju in uspešnost zaposlenih,
  • vodstvu, vlagateljem in kupcem boste pokazali, da vaše podjetje skrbno izvaja naloge in posledično dosega zastavljene rezultate.