licenčni model

3K Document Cycle zagotavlja funkcionalnosti aplikacije, vloge v procesih in dostop do dokumentov na osnovi prijave uporabnika. Posledično licenčni model temelji na številu uporabnikov aplikacije. Glede na potrebe naročnika sta možni naročnina ali nakup uporabniških licenc. Izbira ustreznega modela je odvisna od tega ali želite, da so licence v vaši lasti, obsega uvedbe, finančnega načrta in dolgoročnega stroška lastništva. V vsakem primeru vam bomo pri odločitvi prisluhnili in skupaj poiskali za vas najprimernejšo rešitev.


NAROČNINA

Naročnina omogoča uporabo aplikacije do prenehanja veljavnosti naročnine. Naročnina vključuje uporabo aplikacije v okviru naročenih uporabniških licenc in nove verzije aplikacije.

 

Naročnina: 5 € / uporabnika / mesec

NAKUP

Nakup omogoča uporabo aplikacije v okviru kupljenih licenc za neomejeno trajanje. Za dostop do novih verzij aplikacije je potrebna obnovitev licenc, ki se izvaja na letnem nivoju.

 

Nakup: 125 € / uporabnika

Obnovitev licence: 25 € / uporabnika / leto