prilagodljivost

Aplikacija 3K Document Cycle je primerna tako za majhna podjetja z nekaj zaposlenimi kot za multinacionalke z več tisoč uporabniki. Prav tako aplikacija ni omejena na posamezno poslovno področje, ampak lahko znotraj istega podjetja pokriva celotno paleto poslovnih procesov. Ključno pri uvedbi je, da se 3K Document Cycle prilagodi vašim potrebam in ne obratno. Žal obstaja na trgu vse preveč programskih rešitev, kjer se boste zaradi neprilagodljivosti le teh vi prilagajali funkcionalnostim rešitve in posledično izgubljali svojo dodano vrednost.

 

Zgolj za občutek so v nadaljevanju našteti nekateri poslovni procesi, kjer je aplikacija 3K Document Cycle uspešno uvedena pri naših strankah. Zaradi večje preglednosti so procesi združeni po področjih uporabe, kar pa seveda ne pomeni, da morajo v posameznem področju nastopati vsi procesi ali da procesi iz različnih področij niso medsebojno povezani:

  • Področje nabave: zahtevki za naročila, nabavne pogodbe, ocene dobaviteljev, potrjevanje prejetih računov, ...
  • Področje prodaje: prodajne pogodbe, spremljanje terjatev kupcev, naročila za transport, reklamacije, ...
  • Kadrovsko področje: letni razgovori, ocenjevanje sodelavcev, spremljanje izobraževanj, odobravanje dopustov, ...
  • Tehnično področje: spremembe tehnične dokumentacije, potrjevanje vzorcev, popravilo orodij, operativno tehnološki predpisi, ...
  • Zagotavljanje kakovosti: ISO dokumentacija in presoje, korektivni in preventivni ukrepi, ...
  • Režija: vhodna pošta, vodenje zadev, potni nalogi, IT podpora, koristni predlogi, ...